Oversigt over hytter

Planoversigt over hytter i Fefor Høifjellshotel

4 pers. Sørstua 


 

6 pers. Vesle Peer

 

 

8 pers. Store Peer

Uden hems

 

Med hems 


10 pers. Kjempe Peer