La Marmotte

Program og praktiske informationer til La Marmotte

Her kan du også læse om betingelser for deltagelse, helbredskrav, cykeltransport osv.

Ruby Cyclings service under løbet


Ruby stiller følgende service til rådighed under løbet, såfremt du har købt startnummer hos os.

Guidede ture i dagene før løbet 
Onsdag, torsdag og fredag før løbet tilbyder vi ture for alle rejsende med Ruby Cycling. Ruter for turene bliver oplyst på dagen.
Tilmelding til turene er ikke nødvendig, du skal blot møde op før turene. Mødested oplyses i den endelige rejseinformation, som udsendes 7-10 dage inden afrejsen.
Lørdag, dagen før løbet, er hviledag, og her arrangerer vi ikke ture. Sidst på dagen afleverer du de pakkede depotposer til vores kassevogne. 

Informationsmøder
Sidst på dagen fredag afholder vores guider informationsmøde i Palais Du Sport i Alpe d´Huez, hvor de giver en række praktiske råd i forbindelse med løbet, de enkelte strækninger på løbet, påklædning, klargøring af cyklen, pakning af depotposer etc.
Under mødet udleveres de 4 depotposer, som er dine personlige poser i forbindelse med vores depotservice.
Du har også mulighed for at stille spørgsmål – og ingen spørgsmål er for dumme at stille.

Ruby Cyclings egen Depotservice

 • Vores bil modtager dit vindtøj og andet overskydende udstyr før starten i Bourg
 • Servicevogn på Col du Glandon. Du kan lægge depot i vognen. Dette depot er før toppen.
 • Servicevogn på Col du Galibiers (100 meter efter toppen). Du kan lægge depot i vognen
 • Servicevogn 3 km før Bourg. Depot og evt. aflevering af overskydende tøj, flasker mv. i dalen før opstigningen til Alpe d’Huez.

Ruten for La Marmotte


Startnummer og startgrupper


Ruby Rejser sælger kun startnumre i forbindelse med vores ture til La Marmotte.

Vi får startnumre tildelt i serier med deltagere i første, anden og tredje startgruppe. Tildelingen af startnummer sker på grundlag af dit rejsebestillingstidspunkt hos os. 
Har du købt startnummer hos os, er du sikret service på vores poster under selve løbet.

Har du deltaget i løbet et af de sidste to år, og har du en historisk tid, der ligger helt i toppen (under 7 timer), vil vi søge optagelse i startgruppe 1 for dig – Den endelige placering skal accepteres af løbsarrangørerne.

NB! Når du har bestilt startnummer hos Ruby Rejser betyder det, at du ikke umiddelbart kan se din tilmelding på arrangørernes hjemmeside. Ruby Rejser disponerer over bestemte nummerserier, og navnerapportering på disse serier sker først ca. 4 uger før løbet. 

Denne praksis skyldes, at der løbende sker mange afmeldinger. Afmeldinger kombineret med vores princip om, at bestillingstidspunkt bestemmer dit startnummer gør, at du ikke kan registreres hos arrangørerne før tæt på løbet.

Priser

 • Startgebyr: Der opkræves kr. 1.450,- pr. stk. Startgebyret dækker startnummer samt Ruby Rejsers Depotservice under løbet.
 • Stiger arrangørernes pris på et startnummer mere end 10 EUR i forhold til prisen i 2018, vil denne ekstra pris blive opkrævet, når arrangørernes pris for la Marmotte 2019 kendes. 
  Startnummer skal bestilles hos Ruby Rejser ved bestilling af rejsen.
 • HUSK at oplyse fulde navn, adresse, fødselsdato og år samt adresse, mailadresse og mobiltelefon for hver deltager.
 • Startgebyr betales samtidig med depositum.

Startgrupper
Motionsløb i Frankrig er forskellige fra løb i Skandinavien. Der er 3 store startgrupper:

 • 07:00 Start for numrene 1-1999, eliten har numrene 1-400
 • 07:30 Start for numrene 2000-3999
 • 07:50 Start for numrene 4000-

Din tidstagning starter først, når du passerer startporten, og selv om starten foregår i relativt store grupper, bliver feltet hurtigt delt. Du skal delvis selv finde vej efter pile, der er malet på vejen. Der er flere officielle depoter med forskelligt udvalg af mad, frugt, drikkevarer m.m. 
Der er begrænset cykelservice. 
Ruby Rejsers deltagere har desuden vores depotservice på vores egne depoter på turen.

Tidsgrænse: Du skal senest have passeret bunden før opstigningen til Alpe d’Huez kl. 18.15.

Betingelser for deltagelse


De officielle krav til deltagerne var – for løbet i 2019 – at alle deltagere skal erklære sig indforstået med:

 • Deltageren skal være fysisk klar til at kunne gennemføre løbet
 • Deltageren skal erklære at han/hun er bekendt med reglerne for løbet samt forstår og vil efterleve de franske trafikregler
 • Deltageren vil køre med cykelhjem under hele løbet
 • Deltageren vil have lys på cyklen eller køre med velfungererende refleksjakke
 • Deltageren accepterer risikoen forbundet med at køre på trafikerede veje

Du skal være fyldt 18 år for at deltage i løbet, der gives ikke dispensation for aldersgrænsen.

Helbredskrav:
For at deltage i løbet skal du have licens eller motionslicens fra Dansk Cycle Union, evt. Dansk Triathlon Forbund, eller du skal have udfyldt en helbredserklæring hos din læge. Lægeerklæringen må højst være et år gammel, regnet fra løbsdato.

NB!: Licens eller helbredserklæring skal uploades på arrangørernes hjemmeside ca. 3 uger før løbsstart. Du kan først uploade din erklæring efter du har fået tilsendt dit startnummer og en vejledning i at uploade erklæringen fra os. Du kan finde formularen for erklæringen her.

Cykeltransport for flygæster


Cyklerne transporteres i kassevogn eller lastbil. Bagagerummet er altid aflåst når der transporteres cykler i biler. 

Vi benytter "anonyme" biler, så det ikke er tydeligt, hvad bilerne indeholder. Vi pakker din cykel i papkasser, som udlånes gratis af Ruby Rejser, og der må ikke være andet end din cykel i papkassen.

Du skal afmontere pedalerne (hvis transport i papkasse) samt forhjul på din cykel. Hjul pakkes i hjulpose og må ikke indeholde andet en selve hjulet, samt evt. pedaler. 

VIGTIG! Husk at mærke din cykel og forhjul med navn, indkvarteringssted og telefonnummer. 

Bemærk venligst: din cykel er forsikret mod biluheld. 
Sørg alligevel for at have en forsikring, der dækker transportskader og rejser med cykel i udlandet, hvis der mod alle hensigter skulle komme en skramme.

Vi opsamler som udgangspunkt altid op 2-3 dage inden afrejsen.

Tidsskema for transport af cykler for flygæsterOpsamling

2 dage inden afrejsen
SJÆLLAND
Ballerup Super Arena (nord enden)
Slagelse, Dansk transportcenter 
FYN
Odense, P-plads v. Ørbækvej/Østre Ringvej 
JYLLAND
Kolding Storcenter, ved Indgang C.
Aarhus, P-plads ved Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand
Herning (dette ved min. 6 cykler) opsamlingssted efter aftale

OBS!! Vi tager forbehold for ændring af sted og tidspunkter.

Vi samler som udgangspunkt cykler op 2-3 dage inden afrejsen. Dette vil blive oplyst præcist, når I modtager den endelige rejseinformation 7-10 dage inden afrejsen.


Hvordan pakker jeg min cykel ? - Se ovenfor under afsnittet Cykeltransport for flygæster.

Indkvartering


Se vores rejser og indkvarteringsmuligheder til La Marmotte.