VI FORHANDLER GOUDA REJSEFORSIKRING

REJSEFORSIKRING

Gouda Hovedlogo RGB

Husk at tegne forsikring til dækning af evt. sygdom under rejsen

Fra 1. august 2014 kan du ikke længere få dækket udgifter til sygehjælp i udlandet med den offentlige rejsesygesikring. I stedet kan du bruge det blå EU-sygesikringskort, der dækker udgifter i samme omfang, som den offentlige sygeforsikring i det land, du besøger. I nogel EU-lande er der delvis egenbetaling på lægehjælp og indlæggelse.

Rejse-, ulykkes- og bagageforsikring

Du er som rejsende generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs - medmindre arrangøren kan gøres ansvarlig herfor.

Den offentlige rejsesygesikring blev ophævet 1. august 2014.
Det betyder, at du ikke længere kan bruge det gule sygesikringskort i andre EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og i en række småstater på rejser, der påbegyndes 1. august 2014 eller senere.

Får du behov for sygehjælp under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz, kan du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort, der dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på samme vilkår som borgerne i det land, hvor du opholder sig.

Hvis landets egne borgere skal betale for eksempelvis et lægebesøg eller en hospitalsindlæggelse, vil du som rejsende altså skulle betale tilsvarende. Vil du undgå en evt. egenbetaling, kan du tegne en privat rejseforsikring, ligesom mange gør i dag, når de rejser til lande uden for Europa. 

Udgifter til hjemtransport dækkes ikke af det blå EU-sygesikringskort.

Ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring betyder også, at man fremover som udgangspunkt udelukkende kan få dækket udgifter for behandling på offentlige sygehuse, klinikker o.l. EU-sygesikringen dækker typisk ikke behandling på private hospitaler eller klinikker.

Ruby Rejser tilbyder Gouda Rejseforsikring
Ruby Rejser tilbyder gennem “Gouda” en række forsikringer, der dækker yderligere følgeomkostninger ved sygdom, bl.a. hjemrejse til nær slægtning med akut opstået sygdom, tilkaldelse af støtteperson fra Danmark ved akut opstået sygdom, feriekompensation såfremt sygdom er opstået i første halvdel af ferien, behandlingsomkostninger mv.

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke hjemtransport til Danmark ved sygdom i udlandet. Du kan tegne en forsikring for dette. Den eneste undtagelse er rejser i Norge og Sverige, hvor rejsende kan få dækket lægeordineret hjemrejse på grund af sygdom gennem Nordisk Konvention.

Ruby Rejser anbefaler at tegne en forsikring til dækning af sygdom, hjemtransport, bagage samt evt. ulykke.

Du kan tegne en rejseforsikring, der dækker:

  • EU/EØS landene
  • Udvidet Europa, som er landene omkring Middelhavet samt Europæiske lande, der ikke er med i EU/EØS, dette gælder f.eks. Tyrkiet.
  • Verden ekskl. USA
  • Verden inkl. USA

Det blå EU-sygesikringskort kan bestilles online her
Læs mere om ændringerne her.
Læs mere om dækning af udgifter her.

Det er de fuldstændige forsikringsbetingelser, der er gældende. De kan ses på Gouda Rejseforsikrings hjemmeside, eller vi kan tilsende dem til dig.

Ruby Rejser modtager provision for salg af rejseforsikringer.

Priser

Rejser du mere end en uge om året, kan du med fordel bestille en årsrejseforsikring. 

Priseksempler på Årsrejseforsikring 

 
EU/EØS              Enkeltperson  Husstand
Grunddækning  kr. 249 kr. 495
Bagagetillæg  kr. 95 kr. 195
Ulykketillæg  kr. 95 kr. 195
 

 

Udvidet Europa Enkeltperson  Husstand
Grunddækning  kr. 295 kr. 695
Bagagetillæg  kr. 95 kr. 195
Ulykketillæg  kr. 95 kr. 195
 

 

Verden              Enkeltperson  Husstand
Grunddækning   kr. 675 kr. 1695
Bagagetillæg  kr. 210 kr. 450
Ulykketillæg  kr. 150 kr. 325